Wat mag worden doorbelast aan de huurder?

01/02/2018

Bij het aangaan van een huurovereenkomst spreken partijen een huurprijs af voor het gebruik van de woning. In de meeste gevallen is er ook een bijdrage in de vorm van een voorschot voor servicekosten (waaronder stoffering en meubilering) en nutsvoorzieningen.

Deze bedragen vormen opgeteld de maandelijkse verplichtingen van de huurder. Voorschotten worden aan het einde van het jaar verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten: de verhuurder dient hiervan een overzicht aan de huurder ter beschikking te stellen. In een recente rechtszaak bij de kantonrechter in Amsterdam stond de opbouw van deze kosten ter discussie. Meer specifiek ging het over de vraag: mocht de verhuurder de maandelijkse VvE-bijdrage en meubileringskosten aan de huurder doorbelasten?

De rechter stelt dat de VvE-bijdrage voor rekening van de verhuurder/eigenaar komt. Deze kan dus niet zonder meer één-op-één bij de huurder in rekening worden gebracht. Alleen die kosten binnen de VvE-bijdrage die samenhangen met het gebruik van de woning - zoals schoonmaakkosten, schoorsteenvegen en elektra in de algemene ruimte - mogen bij de huurprijs worden opgeteld. De verhuurder diende in deze casus € 5.500,- onverschuldigde VvE-kosten aan de huurder te retourneren.

Wat de meubileringskosten betreft: de verhuurder kon aan het einde van het jaar geen specificatie van de daadwerkelijk gemaakte kosten overleggen. De rechter vond de maandelijkse bijdrage van € 450,- ook niet redelijk. Daarom dienen ook deze in rekening gebrachte kosten aan de huurder terugbetaald te worden. In totaal dient de verhuurder ruim € 16.500,- aan de huurder over te maken.

Het is aan te bevelen om in de huurovereenkomst aan te geven welk gebruikskosten uit de VvE-bijdrage doorbelast worden. Daarnaast is het van het grootste belang om daadwerkelijk gemaakte kosten - ook voor stoffering en meubilair - goed te documenteren.

Copyright © 2018 Klok Real Estate

Log in

Log in to My Klok Real Estate. Don't have an account? Create one!

Create account?