Klok Real Estate – Beleggen in Vastgoed

U wenst te beleggen in vastgoed? Dan zorgen wij voor een interessant rendement.

Klok Real Estate is niet alleen gespecialiseerd in individuele verkoop/aankoop en verhuur van woningen maar wij leveren eveneens diensten aan investeerders in de woning markt. Wij realiseren dit door optimaal en volledig actief te zijn op beide markten. Beide pijlers, zowel koop als huur, zijn evenredig vertegenwoordigd in ons bedrijf.

Door onze jarenlange ervaring in de verhuurbranche kunnen wij de verhuurmogelijkheden van woningen uitstekend beoordelen. Zodoende kunnen wij voor u de juiste woning selecteren en aankopen. Wij streven daarbij uiteraard naar een zo hoog mogelijk rendement. Deze doelstelling weten wij te bereiken door een woning op een toplocatie en in de geliberaliseerde sector gemeubileerd te verhuren aan voornamelijk expats. Het voordeel van verhuur aan expats is de beperkte verhuurperiode van hooguit een paar jaar. Dit geeft u de flexibiliteit om daarna eventueel de woning met winst te verkopen.

Het spreekt voor zich dat Klok Real Estate eveneens de diensten levert om een woning geheel geschikt te maken voor een gemeubileerde verhuur. Onze werkwijze is als volgt:

Aankoop begeleiding

Als aankoopmakelaar begeleiden en adviseren wij u bij de aankoop van een goed verhuurbare woning. Tijdens het hele aankoopproces wilt u graag volledige zekerheid. Na de aankoop van de woning, wilt u dat alles 100% in orde is. U wilt na de koop niet worden geconfronteerd met onaangename juridische, bouwkundige en financiële “verrassingen”. U wilt er bovendien op kunnen vertrouwen dat u een zeer scherpe prijs betaald heeft.

Juridische en bouwkundige aspecten spelen bij de aankoop een belangrijke rol. Een woning aankopen is een gespecialiseerde en tijdrovende aangelegenheid, een project op zich waarbij alle risico’s tot een minimum beperkt moeten blijven. Dit vraagt om een deskundige begeleiding.

De volgende activiteiten worden altijd door ons uitgevoerd:

 1. Advies bij selectie van goed verhuurbare woningen.
 2. Uitvoeren van de bezichtiging van de geselecteerde woning(en).
 3. Onderzoeksactiviteiten passend in de wettelijke onderzoekplicht van een koper.
 4. Advies aangaande de bouwkundige staat, inclusief kostenraming van eventuele herstelkosten direct en op termijn.
 5. Uitvoeren technische inspectie en eventuele aanvraag en interpretatie gecertificeerd bouwkundig rapport.
 6. Advies aangaande juridische en van overheidswege opgelegde rechten en verplichtingen.
 7. Uitvoeren waardebepaling en eventuele aanvraag en interpretatie gecertificeerd taxatie rapport.
 8. Onderhandeling met de verkoper over aankoopprijs en voorwaarden.
 9. Beoordeling en advies Koopakte.
 10. Advies bij eventuele financiering.
 11. Advies notaris keuze en controle van de Akte van Levering.
 12. Uitvoeren opleveringsinspectie en begeleiding bij de notaris.

Verhuurklaar maken van een woning, eventueel lichte renovatie

Om een woning gemeubileerd te verhuren stellen wij een inventaris lijst inclusief kostenraming op voor de benodigde stoffering, meubilering, apparatuur en decoratie. Indien een woning een lichte renovatie nodig heeft zoals bv schilderwerk, een nieuwe keuken en/of badkamer, en/of een verbeterde indeling stellen wij hiervoor een marktconforme offerte op. Vervolgens coördineren wij alle activiteiten en plannen deze in een zo kort mogelijk tijdbestek om leegstand te voorkomen. Tijdens deze fase selecteren wij al kandidaat huurders zodat de huurder de woning kan betrekken zodra deze gereed is.

Verhuurbemiddeling

 1. Onze werkwijze voor de verhuur is als volgt: Opstellen van een volledige beschrijving in het Nederlands en Engels en het nemen van sfeervolle foto’s door een professionele fotograaf. De woning promoten op de sites: www.klokrealestate.nl, www.funda.nl, www.vbo.nl, www.pararius.nl en www.xpatrentals.com.

 2. Begeleiden van geïnteresseerde kandidaten bij de bezichtiging. Zodra wij een serieus voorstel hebben mogen ontvangen en de kandidaat huurder gescreend is op betrouwbaarheid en kredietwaardigheid en voldoet aan het gewenste profiel, wordt u als verhuurder op de hoogte gesteld en de kandidaat huurder desgewenst voorgesteld.

 3. Nadat er overeenstemming tussen verhuurder en de huurder is bereikt, wordt een gedetailleerd en helder huurcontract opgesteld in het Nederlands of in het Engels, conform de Nederlandse wet en de richtlijnen van onze brancheorganisatie VBO makelaar. De woning wordt pas betrokken als de eerste maand huur en de borg op de rekening van de verhuurder/opdrachtgever staan.

 4. De woning wordt grondig geïnspecteerd en gecontroleerd bij het inchecken van nieuwe huurders. Dit gebeurt door middel van een inspectierapport en een inventarislijst.

 5. Aan het einde van de huurperiode vindt er eveneens een grondige inspectie plaats. Aan de hand van dit inspectierapport wordt de borg aan de huurder terugbetaald.

Neem contact op

Klok Real Estate – Beleggen in Vastgoed: voor een interessant rendement


Gediplomeerd makelaar-taxateur onroerende zaken nr: T0001326 - K-RMT nr: 47257288
Vergunning Woning- en Kamerbemiddelingsbureau Amsterdam nr: HW 92530