Klok Real Estate - Taxaties

Wilt u een woning aankopen en een hypotheek afsluiten?
dan...
bent U bij Klok Real Estate aan het juiste adres voor een gevalideerd taxatierapport.

Een gevalideerd taxatierapport is verplicht bij de aanvraag of aanpassing van een hypotheek. Bij een gevalideerd taxatierapport controleert men of de taxateur en het taxatierapport aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. Een woning taxeren is een vak apart. Het vereist kennis en ervaring van de lokale en regionale woningmarkt. We kennen de markt door en door. Aan de hand van een grondige bouwkundige- en juridische inspectie van de woning gecombineerd met recente verkooptransacties van vergelijkbare woningen en een goede rekenmethode komen we tot een nauwkeurige bepaling van de marktwaarde en leveren wij een gevalideerd taxatie rapport. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. De marktwaarde wijkt af van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode. We zijn gediplomeerd en gecertificeerd door SCVM en NRVT en aangesloten bij VBO en het NWWI. Wij ondergaan periodiek educatie. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en de kennis actueel.

Vrijblijvende waardebepaling

Denkt u erover om uw woning te verkopen? Vraag onze experts langs te komen voor een vrijblijvende waardebepaling, inclusief een vraagprijs- en opbrengstadvies. Er zijn geen kosten aan verbonden en een waardebepaling geeft u een goede start op de verkoopmarkt!

Hoe gaat de taxatie in zijn werk?

Tijdens de bezichtiging wordt onder andere gekeken naar de bouwkundige aspecten, zoals indeling en energiebesparende voorzieningen, de staat van onderhoud, het afwerkingsniveau van de woning, eventuele uitgevoerde verbeteringen en/of verbouwingen en de woonomgeving. Er worden ook enkele foto’s gemaakt.

Hoe verloopt de taxatie?

Het taxatieproces bestaat uit twee fases. De eerste fase wordt de ‘opname van de woning’ genoemd, er wordt dan zoveel mogelijk informatie over de woning vastgelegd zoals:

 • het soort woning;
 • de grootte, aard en indeling van de woning en het perceel;
 • de ligging van de woning en het uitzicht, eventuele overlast en voorzieningen in de buurt;
 • afwerkingsniveau van de woning en bouwkundige kwaliteit;
 • esthetische en architectonische kwaliteit;
 • beperkte zakelijke rechten op de woning en/of de ondergrond.

Het tweede deel van het taxatieproces bestaat uit het opstellen van het taxatierapport. Op basis van deze eigenschappen wordt de marktwaarde van de woning bepaald. Het taxatierapport is gebaseerd op een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd.

In het taxatierapport staat onder andere:

 • De marktwaarde van het getaxeerde object;
 • Een omschrijving van het object en de omgeving;
 • Het doel van de waardebepaling;
 • Een onderbouwing van het waardeoordeel met referentieobjecten;
 • Foto’s van o.a. de voor- en achtergevel, het straatbeeld, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer(s);
 • Woningtype;
 • Locatie, ligging en omgeving van de woning;
 • Aanwezigheid van een tuin, balkon, garage, etc.;
 • De inhoud en de oppervlakte;
 • De functionele indeling;
 • Bouwkundige kwaliteit van de woning;
 • De onderhoudstoestand;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
 • Mate van isolatie en energiezuinigheid;
 • Oppervlakte van de woning en het perceel;
 • Esthetische en architectonische kwaliteit;
 • De omgevingsfactoren;
 • Het bestemmingsplan;
 • De marktsituatie;
 • Publieks- en privaatrechtelijke aspecten;
 • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht.
Hoe weet ik of het taxatierapport erkend is?

Als makelaar / taxateur zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie VBO en bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), en staan geregistreerd in het SCVM (Stichting Certificering voor Makelaars en Taxateurs) register en het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) register. De taxateur is een onafhankelijk en gediplomeerd persoon

Een door het NWWI gevalideerde taxatie wordt door iedere bank en financiële instelling erkend. 

Wat is een NWWI/NHG gevalideerde taxatie?

Voor het aanvragen van een hypotheek heeft u een NWWI taxatie nodig. Zij controleren of uw taxatierapport aan de strenge eisen en voorwaarden voldoet. Een NWWI taxatie wordt door alle Nederlandse geldschieters geaccepteerd. Met een NWWI taxatie kunt u een hypotheek met NHG aanvragen. De bank heeft dan de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als u onverhoopt niet meer kunt betalen. In ruil voor deze zekerheid biedt de geldverstrekker een rentekorting die flink kan oplopen.

Wat is het verschil tussen een waardebepaling woning en een taxatie?

Wanneer de marktwaarde van uw woning officieel vastgelegd moet zijn, heeft u een gevalideerde taxatie nodig. Wanneer u de verkoopprijs van uw woning wilt kunnen schatten, is een waardebepaling voldoende.

Wat houdt de taxatie opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van een woning en het uitbrengen van een rapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.

Hoe wordt de oppervlakte en het volume van een woning bepaald?

De gebruiksoppervlakten en het volume van een woning welke op funda worden getoond, worden opgenomen en vastgelegd conform de NEN 2580-meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De NEN 2580-meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte en volume van een woning.

Werkgebied
Wilt u meer weten over Klok Real Estate – Taxaties of toch liever direct een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Vraag een taxatie aan

Klok Real Estate - Competent, Integer, Onafhankelijk en Professioneel