Klok Real Estate - Taxaties

U wenst een goed onderbouwd NWWI gevalideerd taxatierapport voor een erkende hypotheekverstrekker te ontvangen?
dan...
dan kan ik u van dienst zijn.

Als gecertificeerd makelaar en met een jarenlange ervaring als verkoop-, aankoop- en verhuurmakelaar ken en volg ik de woningmarkt constant. Ik heb inmiddels een netwerk van collega makelaars en taxateurs opgebouwd met wie ik regelmatig contact onderhoud en informatie uitwissel. Eveneens ken ik de weg bij het NWWI. Zodoende weet ik wat ervoor nodig is om ieder taxatierapport te laten valideren. Bovendien zijn de wat complexere taxaties zoals een woning na verbouwing of in verhuurde staat, mijn specialiteit.

Mijn professionele taxatierapport voldoet uiteraard aan de NRVT- en NWWI eisen. Tevens bevat mijn rapport extra informatie aangaande de woning; de markt en vooral een uitgebreide onderbouwing van de marktwaarde. Dit geeft een duidelijk overzicht zodat de geldverstrekker zich direct een oordeel kan vormen 

Spoed Taxatie?

Binnen twee werkdagen na inspectie, lever ik het gevalideerde rapport in. Bovendien houd ik altijd voldoende ruimte vrij in mijn agenda voor spoedtaxaties zodat u binnen 24 uur het rapport mag verwachten. De inspectie van de woning kan eventueel nog dezelfde dag worden uitgevoerd.

Hoe gaat de taxatie in zijn werk?

Tijdens de bezichtiging wordt onder andere gekeken naar de bouwkundige aspecten, zoals indeling en energiebesparende voorzieningen, de staat van onderhoud, het afwerkingsniveau van de woning, eventuele uitgevoerde verbeteringen en/of verbouwingen en de woonomgeving. Er worden ook enkele foto’s gemaakt.

Hoe verloopt de taxatie?

Het taxatieproces bestaat uit twee fases. De eerste fase wordt de ‘opname van de woning’ genoemd, er wordt dan zoveel mogelijk informatie over de woning vastgelegd zoals:

 • het soort woning;
 • de grootte, aard en indeling van de woning en het perceel;
 • de ligging van de woning en het uitzicht, eventuele overlast en voorzieningen in de buurt;
 • afwerkingsniveau van de woning en bouwkundige kwaliteit;
 • esthetische en architectonische kwaliteit;
 • beperkte zakelijke rechten op de woning en/of de ondergrond.

Het tweede deel van het taxatieproces bestaat uit het opstellen van het taxatierapport. Op basis van deze eigenschappen wordt de marktwaarde van de woning bepaald. Het taxatierapport is gebaseerd op een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd.

In het taxatierapport staat onder andere:

 • De marktwaarde van het getaxeerde object;
 • Een omschrijving van het object en de omgeving;
 • Het doel van de waardebepaling;
 • Een onderbouwing van het waardeoordeel met referentieobjecten;
 • Foto’s van o.a. de voor- en achtergevel, het straatbeeld, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer(s);
 • Woningtype;
 • Locatie, ligging en omgeving van de woning;
 • Aanwezigheid van een tuin, balkon, garage, etc.;
 • De inhoud en de oppervlakte;
 • De functionele indeling;
 • Bouwkundige kwaliteit van de woning;
 • De onderhoudstoestand;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
 • Mate van isolatie en energiezuinigheid;
 • Oppervlakte van de woning en het perceel;
 • Esthetische en architectonische kwaliteit;
 • De omgevingsfactoren;
 • Het bestemmingsplan;
 • De marktsituatie;
 • Publieks- en privaatrechtelijke aspecten;
 • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht.
Hoe weet ik of het taxatierapport erkend is?

Als makelaar / taxateur zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie VBO en bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), en staan geregistreerd in het SCVM (Stichting Certificering voor Makelaars en Taxateurs) register en het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) register. De taxateur is een onafhankelijk en gediplomeerd persoon

Een door het NWWI gevalideerde taxatie wordt door iedere bank en financiële instelling erkend. 

Wat is een NWWI/NHG gevalideerde taxatie?

Voor het aanvragen van een hypotheek heeft u een NWWI taxatie nodig. Zij controleren of uw taxatierapport aan de strenge eisen en voorwaarden voldoet. Een NWWI taxatie wordt door alle Nederlandse geldschieters geaccepteerd. Met een NWWI taxatie kunt u een hypotheek met NHG aanvragen. De bank heeft dan de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als u onverhoopt niet meer kunt betalen. In ruil voor deze zekerheid biedt de geldverstrekker een rentekorting die flink kan oplopen.

Wat is het verschil tussen een waardebepaling woning en een taxatie?

Wanneer de marktwaarde van uw woning officieel vastgelegd moet zijn, heeft u een gevalideerde taxatie nodig. Wanneer u de verkoopprijs van uw woning wilt kunnen schatten, is een waardebepaling voldoende.

Wat houdt de taxatie opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van een woning en het uitbrengen van een rapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.

Hoe wordt de oppervlakte en het volume van een woning bepaald?

De gebruiksoppervlakten en het volume van een woning welke op funda worden getoond, worden opgenomen en vastgelegd conform de NEN 2580-meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De NEN 2580-meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte en volume van een woning.

Werkgebied
Wilt u meer weten over Klok Real Estate – Taxaties of toch liever direct een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Vraag een taxatie aan

Klok Real Estate - Competent, Integer, Onafhankelijk en Professioneel

Iedere taxatieopdracht stem ik volledig met u af. Indien gewenst, voer ik alle gegevens van de opdracht in het NWWI systeem in. Ook tijdens de relatief korte doorlooptijd van een taxatie - van opdracht tot oplevering – houd ik u op de hoogte van de voortgang. Voordat ik het rapport ter validatie aanbied bij het NWWI, informeer ik u over mijn bevindingen. Voor overleg ben ik altijd telefonisch en via de mail c.q. WhatsApp bereikbaar. Ik houd de communicatielijnen kort. Optimale service, kwaliteit, kennis van zaken en professionaliteit zijn mijn motto.